“Praktiserende læger i Vollsmose og på den københavnske vestegn kan ikke sælge deres praksisser. Samtidig er nyoprettede praksis-numre ledige, fordi ingen ønsker at arbejde i områder med mange indvandrere og sociale problemer.”

“Når de 10.000 beboere i Odense-forstaden Vollsmose skal til lægen, må de tage ind til byen, for der er ikke længere en praktiserende læge i området. For halvandet år siden gik bydelens sidste praktiserende læge på pension efter forgæves at have forsøgt at sælge sin praksis.”

“Lise Dyhr er praktiserende læge i Brøndby Strand, hvor hun har 80 procent nydanskere blandt sine patienter. Desuden forsker hun på Københavns Universitet i indvandrernes møde med det danske sundhedsvæsen.Hun mener, at arbejdet i lægeklinikken er tungt, men det skyldes ikke patienternes etniske baggrund eller sprogvanskeligheder, men i højere grad sociale problemer, idet en stor del af patienterne er på overførselsindkomster.

- Vi bruger rigtig lang tid på at udfylde attester til kommunen. Alle skal jo aktiveres, men der er ikke noget arbejde til disse mennesker. De er pressede og frustrerede, og jeg føler, at jeg sidder som læge med nogle problemer, der slet ikke kan løses af en læge, siger Lise Dyhr, der understreger, at hun er glad for arbejdet.

- Det er spændende, men krævende. Det tager meget tid, når vi har patienter, der ikke kan læse og skrive, og som har svært ved at forstå reglerne i Danmark omkring for eksempel medicin. Sådan nogle ting tager altså længere tid end en almindelig konsultation for halsbetændelse, og når vi samtidig er for få om arbejdet, bliver vi trætte, siger hun.”