“23 procent af muslimerne i Danmark mener, at kvinderne skal gå med tørklæde.

Men over dobbelt så mange - nemlig 51 procent - er uenige.”

Det fremgår ikke af artiklen, hvorvidt tallene gælder for ALLE kvinder, eller at de 23 procent kun mener, at det er muslimske kvinder, som skal bære det religiøse symbol.

Kilde: DR, d. 3o. april 2009 “De fleste muslimer ligeglade med tørklæde”. (link: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2009/04/30/232405.htm)