Ritzau:

“Sidste år søgte godt 383.000 personer asyl i 51 industrialiserede lande. Det er 12 procent flere end i 2007, og irakerne er den største nationalitet, skønt 10 procent færre irakere søgte asyl sidste år.

Det viser foreløbige tal fra FN’s Flygtningshøjkommissariat, UNHCR. Efter Irak med 40.500 asylsøgere følger Somalia med 21.800, Rusland med 20.500, Afghanistan med 18.500 og Kina med 17.400. Sidste år kom der især flere asylsøgere fra Afghanistan, Zimbabwe, Somalia, Nigeria og Sri Lanka.

Det forjættede land

USA er stadig asylsøgeres forjættede land med 49.000 ansøgere i 2008. Herefter følger Canada med 36.900, Frankrig med 35.200, Italien med 31.200 og Storbritannien med30.500. Skønt USA er favorit, har landet kun én asylsøger pr. 1.000 indbyggere mod EU-landenes gennemsnit på 2,4 asylsøgere pr. 1000 indbyggere.

Mens irakere i 2004 søgte asyl i syv ilande, søgte de sidste år i 14 - dobbelt så mange lande. Det kan ifølge UNHCR skyldes strammere asylpolitik i traditionelle asyllande. I Sverige søgte to tredjedele færre irakere asyl i 2008 end i 2007 som følge af strengere asylregler. Samtidig tredobledes irakiske asylsøgere i Norge og firedobledes i Finland ifølge den seneste statistik, oplyser UNHCR.”

Kilde: Søndagsavisen, d. 1. april 2009 “Stadig flere søger asyl i Vesten