Archive for April, 2009

Note: En overfaldsvoldtægt beskriver en voldtægt, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden på forhånd.

Samtlige af de 41 såkaldte overfaldsvoldtægter i Oslo de sidste tre år begås af ikke-vestlige indvandrere (altså ingen nordmænd eller vestlige indvandrere blandt forbryderne):

“De siste tre årene har politiet i Oslo etterforsket 41 overfallsvoldtekter. Tallene viser at alle de 41 anmeldte voldtektene er begått av ikke-vestlige innvandrere.”

“- Vi ser at flere av de har et kvinnesyn som tilsier at de når som helst kan ta kontroll over andre personer, da helst kvinner, forteller Rohde.

Volds- og sedelighetsseksjonen i Oslo har ikke registrert noen overdfallsvoldtekter som involverer etnisk norske gjerningsmenn.

Kurdere og afrikanere dominerer
En gjennomgang av de 41 sakene i Oslo viser videre at de fleste gjerningsmennene har kurdisk eller afrikansk bakgrunn.

Det som kjennetegner overfallsvoldtektene, er bruken av grov vold.

- Det kan være alt fra trusler om bruk av kniv til kvelning og utstrakt bruk av slag og spark, forteller Rohde.”

Antal sager:

2006: 7

2007: 20

2008: 14″

“Unge indvandrere søger i stigende grad hjælp, fordi de er udsat for trusler eller vold fra deres egen familie.

Det viser nye og endnu ikke offentliggjorte tal fra Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK). Det skriver Kristeligt Dagblad.

Organisationen har siden 2005 tilbudt rådgivning til unge med etnisk minoritetsbaggrund, som oplever alvorlige konflikter med deres familie. Og antallet af henvendelser er steget kraftigt siden da.

I 2005 hjalp rådgivningen 101 gange personer, som enten selv stod i en æresrelateret konflikt eller havde kontakt med en ung i den situation. I 2008 hjalp rådgivningen 397 personer.

“Det handler formentlig om, at flere er blevet opmærksomme på, at de kan henvende sig til os for at få hjælp. Men tallene viser i hvert fald, at det her til stadighed er problem. Selvom indsatsen for integration efterhånden har stået på i en del år, så bliver især unge piger stadig udsat for æresrelaterede overgreb,” siger Lene Johannesson, der er konstitueret sekretariatsleder i LOKK.

De fleste henvendelser til LOKK’s rådgivning kommer fra unge indvandrerkvinder, som mod forældrenes ønske har fundet sig en dansk kæreste.

“Men det kan også handle om, at de bare gerne vil opføre sig som danske børn: Være ude om aftenen, træffe egne valg om uddannelse og sådan noget,” fortæller Lene Johannesson.”

Kilde: 180grader, d. 8. april 2009 “Firedobling af unge som søger hjælp mod familiens trusler

Undersøgelsen er foretaget blandt et repræsentativt udsnit af lønmodtagere, som i øjeblikket arbejder sammen med muslimske kolleger. Holdningerne kan altså ikke forklares med manglende erfaringer med at samarbejde på tværs af religiøse skel. Af de 705 adspurgte, ikke-muslimske lønmodtagere bekender 94 procent sig til kristendom.

Hver tredje ikke-muslimske lønmodtager mener ikke, det skal være tilladt at gå med tørklæde på arbejde.”

“Og et flertal (54 %) er imod, at muslimske kolleger får lov til at bede i arbejdstiden.”

“Halvdelen giver udtryk for, at de ikke bryder sig om at blive konfronteret med kollegers religiøsitet på jobbet.”

“To ud af tre (65 %) mener, at muslimerne skaber problemer for sig selv ved at stille krav om særlige hensyn til deres religiøsitet.”

“Størst imødekommenhed er der over for muslimske kollegers kostregler og ønsker om at tage fri i forbindelse med muslimske helligdage. I begge tilfælde er »kun« en fjerdedel imod at vise hensyn.”

“Derimod er et solidt flertal modstandere af, at muslimske medarbejdere skal have lov til at gå tidligt om fredagen for at kunne deltage i fredagsbøn.”

Kilde: LO Ugebrev, d. 6. april 2009 “Lønmodtagerne er ramt af muslim-forskrækkelse

Den danske folkeskoles økonomi lider under stadigt stigende udgifter til specialundervisning. Dette betyder dårligere fysiske rammer og flere børn i klasserne. Hvad der indtil nu ikke har været fremme er, at meget af denne dyre specialundervisning gives til indvandrerbørn.

Indvandrerbørn er i klar overvægt på de københavnske skoler for udviklingshæmmede og elever med fysiske handicap. Det viser en opgørelse, som Lars Aslan Rasmussen (S), der er næstformand i børne- og ungdomsudvalget i Københavns borgerrepræsentation, har fået kommunen til at lave. 51 procent af børnene på de tre kommunale specialskoler for børn med fysiske og psykiske handicap har indvandrerbaggrund og på en enkelt af skolerne er tallet 70 procent.

Tallene ligger dermed væsentlige højere end den generelle andel af indvandrerbørn i kommunen, som er på 33 procent. De mange handicappede børn er et klart bevis på, at der er fætter-kusine ægteskaber i indvandrerfamilierne, siger Lars Aslan Rasmussen.”

Kilde: Jydske Vestkysten, d. 4. april 2009 “Tosprogede i overtal på handicapskoler

Ritzau:

“Sidste år søgte godt 383.000 personer asyl i 51 industrialiserede lande. Det er 12 procent flere end i 2007, og irakerne er den største nationalitet, skønt 10 procent færre irakere søgte asyl sidste år.

Det viser foreløbige tal fra FN’s Flygtningshøjkommissariat, UNHCR. Efter Irak med 40.500 asylsøgere følger Somalia med 21.800, Rusland med 20.500, Afghanistan med 18.500 og Kina med 17.400. Sidste år kom der især flere asylsøgere fra Afghanistan, Zimbabwe, Somalia, Nigeria og Sri Lanka.

Det forjættede land

USA er stadig asylsøgeres forjættede land med 49.000 ansøgere i 2008. Herefter følger Canada med 36.900, Frankrig med 35.200, Italien med 31.200 og Storbritannien med30.500. Skønt USA er favorit, har landet kun én asylsøger pr. 1.000 indbyggere mod EU-landenes gennemsnit på 2,4 asylsøgere pr. 1000 indbyggere.

Mens irakere i 2004 søgte asyl i syv ilande, søgte de sidste år i 14 - dobbelt så mange lande. Det kan ifølge UNHCR skyldes strammere asylpolitik i traditionelle asyllande. I Sverige søgte to tredjedele færre irakere asyl i 2008 end i 2007 som følge af strengere asylregler. Samtidig tredobledes irakiske asylsøgere i Norge og firedobledes i Finland ifølge den seneste statistik, oplyser UNHCR.”

Kilde: Søndagsavisen, d. 1. april 2009 “Stadig flere søger asyl i Vesten

Back to top