Archive for March, 2009

Myten om, de fleste muslimer ikke er mere religiøse end almindelige kristne europæere, passer ikke:

“68 pct. af muslimerne i Paris, 85 pct. af muslimerne i Berlin og 88 pct. muslimer i London finder, at religion er en vigtig del af deres liv, mens hhv. 23 pct. etniske franskmænd, 36 pct. briter og 41 pct. tyskere svarer bekræftende på samme spørgsmål.

Men religionen spiller ifølge undersøgelsen ikke ind på muslimernes tilførsforhold i de lande, de lever i. Muslimerne i de tre byer føler sig ikke mindre forbundet til deres land end den generelle befolkning som helhed. 57 pct. at muslimerne i London føler sig tæt forbundet med Storbritannien, mens tallet for briter generelt kun er 48 pct.”

Kilde: Berlingske Tidende, d. 19. marts 2009 “Muslimer vil have job - ikke jihad

Antallet af godkendte muslimske menigheder er vokset stærkt de seneste år. På 10 år er tallet mere end firdoblet fra 14 til 57 menigheder.

Hermed har halvdelen af moskéerne i Danmark i dag opnået status som godkendt trossamfund, og det betyder, at de har bemyndigelse til at foretage vielser, ligesom de også har en række skattefordele.”

Kilde: Kristeligt Dagblad, d. 17. marts 2009 “Muslimske trossamfund godkendes  i stort tal

Englænderne er tilsynelandede godt trætte af landets mange arbejdsløse indvandrere. 78 % af englænderne mener, at indvandrere, som ikke er i arbejde, skal forlade England. Undersøgelsen er lavet af Financial Times:

“In the UK a huge majority - 78 per cent – believed immigrants should be asked to leave the country if they do not have a job, with only 14 per cent disagreeing and eight per cent undecided. A similar number held the same view in Italy along with sizeable majorities in Spain, Germany and the U.S. and around half of those questioned in France. Just over half of British adults opposed the right of all EU citizens to settle and work in Britain.A narrow majority of Germans agreed, while there was slightly more support for the right of free movement and access to Labour markets among French, Italians and Spaniards.An estimated one million foreign workers flocked to the UK after eight eastern European states joined the union in 2004.”

Kilde: Daily Mail, d. 17. marts 2009 “More than three-quarters of Britons want to see jobless immigrants forced to leave UK

Det er tilsyneladende langt nemmere at få kontanthjælp, hvis man er indvandrer, end hvis man er dansker:

“Kun 15 procent af de indvandrere, der er placeret i de svageste grupper af kontanthjælpsmodtagere på grund af helbredsproblemer, har fået en egentlig diagnose. Mange kunne sagtens arbejde.
En rapport foretaget af analysefirmaet LG Insight for Integrationsministeriet, viser at danske kommuner kun i begrænset omfang forsøger at finde ud af, hvilke ressourcer syge indvandrere på kontanthjælp reelt har. Kun 15 procent af de sygdomsramte indvandrere i de svageste kontanthjælpsgrupper, matchgruppe 4 og 5 , har været gennem lægeundersøgelser eller har fået lavet en sygeplan eller ressourceprofil i deres jobcenter. Det tilsvarende til for danske kontanthjælpsmodtagere er 55 procent. Det skriver Dansk Arbejdsgiverforenings magasin Agenda.”

“Undersøgelsen bygger på sagsanalyser af 250 borgere på kontanthjælp, rådighedsydelse eller dagpenge. Den viser,at kun 10-15 procent af de syge indvandrere har en egentlig diagnose. 15-20 procent er “fiktivt syge“, hvilket vil sige, de har mindre alvorlig sygdomme som for eksempel type 2 diabetes, der ikke burde dem afholde dem fra arbejdsmarkedet. 30 procent har ifølge undersøgelsen “ondt i livet“, hvilket vil sige, at der ingen diagnosticerbare fysiske smerter er, men de berørte har følelsesmæssige belastninger og bekymringer, som de selv har svært ved at overskue. Endelig er er de sidste 15 procent i gruppen ikke indstillet på at arbejde og fingerer derfor sygdom.

I 2008 var alt 23.000 indvandre modtagere af kontanthjælp og indplaceret i matchgruppe 4 og 5. Overføres undersøgelsens resultater til landsplan vil 18.000 af disse være kategoriseret som syge, men kun et sted mellem 1.800 og 2.700 have en egentlig diagnose.

Kilde: 180Grader, d. 13. marts 2009 “Kommuner forsømmer undersøgelse af ‘syge’ indvandrere

Kilder og links er opfört efter hver by:

Marseilles: 25% (200.000 af 800.000) NEWS

Malmø: 25% NEWS (procent af immigranter født andetsteds eller hvor begge forældre er født andetsteds: 36% STAT)

Amsterdam: 24% (180.000 af 750.000) STAT

Stor Amsterdam: 12.7% STAT

Stockholm: 20% (155.000 af 771.000) EUMAP (procent af immigranter: 36% STAT

Bruxelles: 17-20% (160.000 til 220.000 – nogle siger 33%) NEWS, NEWS

Moskva: 16-20% (2.000.000 af 10 til 12.000.000) NEWS

Stor London: 17% (1.300.000 af 7.500.000) WIKI

Luton: 14,6% (26.963) WIKI

Birmingham: 14,3% (139.771) WIKI

Hague: 14,2% (67.896 af 475580) STAT

Stor Hague: 11% STAT

Utrecht: 14,2% (67.896 af 289.000) STAT

Stor Utrecht: 7% STAT

Rotterdam: 13% (80.000 af 600.000) EUMAP

Stor Rotterdam: 9,9% STAT

København: 12,6% (63.000 af 500.000) EUMAP

Leicester: 11% (30.000 af 280.000) EUMAP

Århus: 10% NEWS

Zaan distriktet i Holland: 8,8% STAT

Paris: 7,38% (155.000 af 2.100.000) EUMAP

Antwerpen: 6,7% (30.000 af 450.000) EUMAP

Hamburg: 6,4% (110.0000 af 1.730.000) EUMAP

Berlin: 5,7% (200.000 af 3.400.000) EUMAP

USA oplever ikke de samme integrationsproblemer med muslimer - og de deraf følgende voldsomme følgevirkninger - som i Europa. Det er der tre grunde til:

1) For det første håndplukker USA deres indvandrere.

2) For det andet er USAs velfærdssystem væsentligt dårligere, hvilket motiverer meget stærkere til at skulle klare sig selv.

3) For det trejde har USA endnu forholdsmæssigt færre muslimer end de fleste vesteuropæiske lande. Dette betyder, at der ikke er de samme muligheder for at skabe store parallelsamfund som der er i Europa (f.eks. Nørrebro i København).

Alligevel er de tendenser, vi kender fra Europa, meget tydelige også i USA:

“Ifølge en ny meningsmåling, som blev offentliggjort i går, klarer muslimer sig rimeligt i USA, men de er ikke fuldt ud tilfredse med deres tilværelse.

Eksperter fra Gallupinstituttet, som foretog undersøgelsen, forklarer skismaet med, at amerikanske muslimer for hovedpartens vedkommende har lavere indkomst, dårligere uddannelse og ringere job end befolkningen som helhed.

Kilde: Berlingske Tidende, d. 3. marts 2009 “Muslimer trives i USA

Kriminalitetsindeks for afgørelser i alt for 15-79-årige mænd i 2007. Standardiseret for alder og socioøkonomisk status. Indeks, alle mænd = 100
EU-lande
Danmark 98
Tyskland 59
Polen 62
Sverige 64
Storbritannien 67

Øvrige Europa
Tyrkiet 184
Bosnien-Hercegovina 98
Norge 70
Jugoslavien 198
Island 74

Afrika
Somalia 167
Marokko 187

Amerika
USA 37

Asien
Irak 142
Pakistan 188
Libanon 208
Iran 155
Vietnam 90
Afghanistan 129
Sri Lanka 122
Kina 37
Thailand 76
Filippinerne 59

Kilde: Danmarks Statistik “Indvandrere i Danmark 2008

Udgifterne til kriminalpræventivt arbejde og socialt arbejde i især områder med mange muslimske indvandrere, er enorme. Indvandrerkriminaliteten stiger, integrationsproblemerne vokser og islamiske ekstremister vokser sig stadigt mere selvsikre. Spørgsmålet er så: Får skatteyderne nok for de mange penge? Eller er Københavns Kommune ikke god nok til at forvalte de mange millioner?

“Ud over de 194 mio. kr., som Københavns Kommune hvert år bruger på at forebygge kriminalitet, sender man årligt 220 mio. kr. til Nørrebro alene til socialt arbejde fra anbringelser af børn til gadeplansarbejde. Et beløb der svarer til 20 pct. af det samlede budget. Mikkel Warming ønsker at sætte endnu flere penge af i næste års budget målrettet udsatte børn og unge.”

Socialborgmesteren tilføjer:

“»Men det er hyklerisk at påstå, at det er kommunens skyld, at der er grobund for bander. Vi bruger jo ganske mange penge på Nørrebro,« siger han.”

Der kan kun være to årsager til integrationsproblemerne. Enten er vi ikke gode nok til at udforme en effektiv indsats, eller også er der visse kulturer, som ganske enkelt ikke kan integreres i et vestligt samfund som det danske.

Kilde: JP, d. 5. marts 2009 “Skyderier trods massiv indsats

“Danmarks hovedstad er på vej mod amerikanske tilstande, hvor folk bevidst undgår særligt uroplagede gader og kvarterer i storbyerne. For godt seks ud af ti københavnere har bandekrigen betydet, at der er steder i byen, hvor de ikke har lyst til at færdes. Særligt kvinderne føler sig utrygge. Hver anden kvinde i hovedstaden – 48 procent – har direkte ændret adfærd som følge af krigen, der har budt på 30 skudepisoder og tre drab.”

Kilde: Berlingske Tidende, d. 7. marts 2009 “Bandekrigen skræmmer folk væk fra Nørrebro

Det er ikke kun i København, at man ikke kan stoppe stigningen i indvandrerkriminalitet. I England er indvandrerkriminaliteten steget med 120 % de sidste fem år:

“Records disclosed by 10 police forces reveal a 120 per cent rise in the number of non-Britons arrested, charged or convicted of offences between 2003 and 2008.

And figures from 20 forces, covering more than half the population of England and Wales, show that foreigners committed or were accused of more than 70,000 offences last year – pointing to a nationwide total of well over 100,000 offences if all 43 forces had provided figures.”

I London er stigningen endnu større:

“In London, the Metropolitan Police recorded a rise in the number of foreigners accused of crimes from 21,000 in 2003 to 47,000 last year, an increase of 123 per cent.”

Og det er ikke småting, der bliver begået:

“In London, foreign nationals were arrested last year over 13,500 drugs offences, 1,210 burglaries, 930 rapes or other sexual offences, and 13,748 violent crimes including 78 murders.”

Kilde: The Telegraph, d. 7. marts 2009 “Crime by foreigners doubles in five years

« Previous posts Next posts » Back to top