“Ni ud af ti andengenerationsindvandrere med muslimsk baggrund synes, de har et bedre liv her, end de ville kunne få i det land, deres forældre oprindeligt kom fra.

Forældregenerationen, der i sin tid indvandrede til Danmark, er næsten lige så positive over for deres nye hjemland. Otte ud af ti, lige under 80 procent, mener, de har fået et bedre liv i bytte ved at emigrere.

Det viser en undersøgelse gennemført af Danmarks Statistik for Cepos i efteråret 2007.

Kilde: Politiken, d. 21. marts 2009 “Nydanskere er glade for Danmark