Archive for February, 2009

Gallup har undersøgt holdningen til konflikten mellem islam og Vesten i 24 muslimske og ikke-muslimske lande. Undersøgelsen indbefattede 9 spørgsmål som tilsammen belyser befolkningernes tiltro til, at forholdet mellem Vesten og den islamiske verden vil blive bedre eller værre.

Danmark og danskerne markerer sig markant flere steder i undersøgelsen:

Danmark ligger på 1.-pladsen når det gælder befolkningens bekymring for, hvordan forholdet mellem Vesten og den islamiske verden udvikler sig.

Danmark ligger på 1.-pladsen (79 %) når det gælder bekymring for, at mere kontakt mellem Vesten og den islamiske verden er er negativt.

Top-3 over lande, som mener, at forholdet mellem Vesten og den islamiske verden er dårligt: 1: USA (88 %), 2: Danmark (85 %) 3: Israel og Palæstina deler 3.-pladsen (83 %). Interessant at Danmark ligger over Israel!

Danskerne ligger helt nede på en 17. plads når det gælder den positive stemning overfor modparten (islamiske verden vs. Vesten).

Hele 52 % af danskerne mener ikke, at den islamiske verden arbejder på at forbedre forholdet til Vesten.

Danmark ligger 4.-højest når det kommer til bekymring for udviklingen af forholdet mellem Vesten og den islamiske verden.

Kun 30 % af danskerne mener, at Vesten respekterer den islamiske verden.

Hele 69 % af danskerne mener ikke, at den muslimske verden respekterer Vesten.

22 ud af 24 lande i undersøgelsen mener, at forholdet mellem den islamiske verden og Vesten vil blive mere negativt i fremtiden.

53 % af danskere mener, at Vesten forsøger at forbedre forholdet til den islamiske verden.

Kilde: World Economic Forum, januar 2008 “Islam and the West: Anual report on the state of dialoque

Modstanden mod islam er stor i Italien, som hvert år modtager et stort antal flygtninge fra det de arabiske lande og det Muslimske nordafrika. 31 % er mod byggeri af flere moskeer. Interessant nok er 50 % af landets ikke-muslimske indvandrere af samme mening:

“One out of three Italians oppose the construction of new mosques, says a new survey commissioned by the government.

The national survey was conducted in February by Italian consultants, Makno Consulting, for the interior ministry.

The survey found that 31 percent of Italians are against the construction of new mosques because they are afraid of intolerance of Catholicism and possible terrorist attacks by Islamists.

But non-Muslim immigrants showed even less tolerance than their Italian counterparts and 50 percent of them rejected the idea of opening new mosques.

A proposal to build a new mosque in the central northern city of Bologna was dropped this week after local Muslim groups failed to agree on conditions requested by the city council.

According to the survey, 34 percent of Muslim immigrants said they did not feel accepted by Italians.

But the survey also included figures showing that 55 percent of Italians think that immigration from Islamic countries is the biggest problem.”

Kilde: ADN Kronos, d. 30. april 2008 “Italy: One out of three oppose new mosques, says survey

Verdens største muslimske land, Indonesien, får 96 % af pigerne skåret stykker af tissekonen før de er fyldt 14 år. Omskæringerne betales af islamiske organisationer og foretages i moskeer:

“96 percent of families surveyed reported that their daughters had undergone “some form of circumcision” by the time they reached 14

When a girl is taken — usually by her mother — to a free circumcision event held each spring in Bandung, Indonesia, she is handed over to a small group of women who, swiftly and yet with apparent affection, cut off a small piece of her genitals. Sponsored by the Assalaam Foundation, an Islamic educational and social-services organization, circumcisions take place in a prayer center or an emptied-out elementary-school classroom where desks are pushed together and covered with sheets and a pillow to serve as makeshift beds.”

Kilde: New York Times, d. 20 januar 2008 “A cutting tradition

Den hollandske befolkning er blevet nervøs over den stigende antal muslimer i landet. 65 % er imod stormoskeer, 59 % tror at islam vil præge samfundet lige så meget som kristendommen om 40 år, 57 % frygter at det voksende antal muslimer er en trussel mod den hollandske kultur og 53 % frygter at det stigende antal muslimer er en trussel mod religionsfriheden:

“Two-thirds of the Dutch want to ban construction of large mosques. Sixty-five percent of respondents ‘agree’ or ‘agree completely’ with this, according to a survey commissioned by TV programme Netwerk and Nederlands Dagblad newspaper.

Bureau Intomart GfK surveyed 1,386 people about Islam. Among the Dutch, 59 percent believe this religion will in 40 years time determine the complexion of the Netherlands at least as much as Christianity does now.

A similar percentage terms the growth of the number of Muslims in the Netherlands threatening to Dutch culture (57 percent) and to religious freedoms (53 percent).”

Kilde: NIS News Bulletin, d. 6. juni 2008 “Two- thirds of the Dutch want big mosques barred

I Norge har politikerne vedtaget - stik mod befolkningens vilje - at kvindelige politibetjente med muslimsk baggrund skal have lov til at bære tørklæde:

“Justisdepartementet ga nylig klarsignal til å gi muslimske kvinner lov til å bruke hijab i tjeneste. Begrunnelsen skal være at Politidirektoratet (POD) har gitt grønt lys for hijab og andre religiøse (og politiske?) effekter til politiuniformen. Dette til tross for at uniformsreglementet ikke tillater verken hijab eller andre personlige effekter, med henvisning til nøytralitetsprinsippet. Justisdepartementet bestemte seg heller for å endre reglementet – og det uten noe som helst for offentlig debatt.

Men en spørreundersøkelse InFact har gjort for VG avdekker at det norske folk ikke er enig med verken Justisdepartementet eller Killengreen. Den viser at nærmere 70 prosent av befolkningen er uenig i at politiuniformen skal tillate hijab. Skepsisen er størst blant menn.”

Kilde: Human Rights Service, d. 7. februar 2009 “Nordmenn sier nei til hijab i politiet

En svensk undersøgelse af forholdene i den svenske muslim-ghetto Rosengård tyder på, at området er ved at blive en “stat i staten”. Forholdene for kvinderne i området, som det jo er overalt, hvor islam vinder frem, bliver tilsvarende dårligere:

“29 av 30 som svarat beskriver oberoende av varandra en allmän ökning av radikaliseringen de senaste fem åren, även om man tycker det är svårt att precisera exakt hur stor ökningen är. Det är värt att understryka att de radikala individerna är få men har en relativt stor inverkan på omgivningen.”

“Bland annat förekommer grupper av ultraradikala islamistiska medlemmar med hemvist i någon av de källarmoskéer (till skillnad från den officiella muslimska församlingen) som finns i området.

Dessa predikar isolering och agerar åsiktskontrollanter samt upprätthåller en stark hotkultur, där främst kvinnor trakasseras psykiskt och fysiskt.”

Kilde og link: d. 7. februar 2009 Kommuner måste hejda extremism

16 ud af 24 elever i 2. klasse på Rådmandsgade Skole på Nørrebro i København får bank af deres forældre. Op mod 80 % af eleverne har muslimsk baggrund. En række af børnene oplever også, at deres mødre får tæsk:

“En klasselærer i 2. klasse på Rådmandsgade Skole i København fik et chok, da hun efter en tilfældig episode tog en snak med eleverne om vold og bad dem skrive og tegne om, hvordan konflikter blev håndteret derhjemme.

To tredjedele af klassens 24 børn kunne fortælle om vold i hjemmet. Nogle fortalte om at blive slået med hård hånd, én tegnede den bøjle, han blev slået med, mens enkelte skrev, at deres mor blev slået.”

Kilde og link: Politiken, d. 5. februar 2009 “Skole undlod at melde vold mod børn

Antallet af blandede ægteskaber mellem en muslim og en dansker har ligget stabilt på 100 om året siden 1999. Kun hver 20. kvinde af tyrkisk oprindelse gifter sig med en dansk mand.

“Det skyldes, at nogle tyrkiske kvinder ikke tør følge deres hjerte, mener integrationskonsulent Esma Birdi.

– Det forekommer, at en tyrkisk kvinde har et godt øje til en dansk mand, men hun ved nærmest instinktivt, at et ægteskab med ham vil skabe store problemer. Langtfra alle kvinder er stærke nok til at træffe deres frie valg. De fravælger derfor den danske mand for at beholde et religiøst og kulturelt fællesskab med familien og omgangskredsen, siger hun.

I tyrkiske miljøer rangordnes kommende ægtefæller efter et tydeligt mønster, fortæller Esma Birdi, der selv har tyrkisk baggrund.

– Eksempelvis ser tyrkiske forældre helst, at deres piger gifter sig med tyrkiske muslimer. Lykkes det ikke, skal det være med en anden muslim. Lykkes det heller ikke, kan det ende med at blive en dansk mand, som konverterer til islam. Men selvom han går så langt som at konvertere, vil ægteskabet være ugleset i mange tyrkiske miljøer, siger hun.

Religion spiller en altafgørende rolle for valget af ægtefælle, konkluderer Lene Kühle, lektor i religionssociologi ved Aarhus Universitet.”

Kristeligt Dagblad, d. 31. december 2008 “Vielser blandt efterkommere boomer


“I følge den engelske avis The Time er den muslimske befolkning i England vokset fra 500.000 til 2,4 mio. på kun fire år.

Den muslimske del af befolkningen vokser 10 gange hurtiere end resten af samufndet, viser forskning udført af Office for National Statistics. I samme periode faldt antallet af kristne med mere end 2 mio.

Eksperter siger, at den voldsomme øgning af muslimer i England skyldes indvandring, høj fødselsrate blandt muslimer og at en del konvertere til islam. Desuden er der stadigt flere med muslimsk baggrund, der bekender sig som muslimer fordi Vestens reaktion mod krig og terrorisme har styrket deres muslimske identitet.

Muslimske ledere hilser det voksende antal muslimer velkommen, imens en række eksperter advarer mod konsekvenserne for den engelske samfund, integration og statens økonomi.”

Kilder og links:

The Times, d. 30. januar 2009 “Muslim population ‘rising 10 times faster than rest of society’

Oversigt: http://www.timesonline.co.uk/multimedia/archive/00478/table_478352a.jpg

Next posts » Back to top