En svensk undersøgelse af forholdene i den svenske muslim-ghetto Rosengård tyder på, at området er ved at blive en “stat i staten”. Forholdene for kvinderne i området, som det jo er overalt, hvor islam vinder frem, bliver tilsvarende dårligere:

“29 av 30 som svarat beskriver oberoende av varandra en allmän ökning av radikaliseringen de senaste fem åren, även om man tycker det är svårt att precisera exakt hur stor ökningen är. Det är värt att understryka att de radikala individerna är få men har en relativt stor inverkan på omgivningen.”

“Bland annat förekommer grupper av ultraradikala islamistiska medlemmar med hemvist i någon av de källarmoskéer (till skillnad från den officiella muslimska församlingen) som finns i området.

Dessa predikar isolering och agerar åsiktskontrollanter samt upprätthåller en stark hotkultur, där främst kvinnor trakasseras psykiskt och fysiskt.”

Kilde og link: d. 7. februar 2009 Kommuner måste hejda extremism