Archive for February, 2009

“Tal fra Københavns Politis statistiske afdeling viser, at unge indvandrere nu tegner sig for 82 pct. af grundlovsfor­hørene. Unge danskeres andel udgør 18 pct.

I forhold til 2003 er det en stigning. Her var 67 pct. indvandrere og 33 pct. danskere.

Chefkriminalinspektør, Per Larsen fra Københavns Politi siger til TV 2/NYHE­DERNE, at tallene er bekymrende:

“Det siger mig, at der er en uhyggelig udvikling i gang, som vi må se at få stoppet. Det er ved at nå den top, som vi også så i 2000. Så vi må sætte ind med en ny, forstærket indsats.”

Kilde: TV 2 Nyhederne, d. 15. december 2004 “Flere unge indvandrere i retten

Antallet af indvandrere på førtidspension er steget med 99,7 % i Århus på kun fem år. I København er tallet steget med 18 % i samme periode.

“I Århus er hver tredje - 32,1 pct. - af kvinderne på førtidspension, mens tallet for Københavns vedkommende kun er 12,7 pct.

Også når det gælder personer med dansk oprindelse, er der stor forskel på landets to største kommuner. I København er antallet af personer med dansk oprindelse på førtidspension i løbet af de seneste fem år faldet med 27 pct., mens det i Århus er steget med 3,5 pct.”

Kilde: JP, d. 21. februar 2009 “Indvandrere på pension før tid

Tusinder af britisk fødte muslimer er rejst til Afghanistan for at støtte Taliban i kampen bl.a. engelske soldater. Det er reelt borgerkrig - på fremmed jord.

4.000 muslim brits join Taliban. Thousands of British-born Muslims have joined the Taliban in Afghanistan. UK troops say they are facing a mini civil war as more Brits head out to fight for the enemy. Senior officers said British-born Muslims from the West Midlands and Yorkshire have travelled to Helmand province and other parts of southern Afghanistan.”


One 21-year-old suicide bomber brought up in Ealing, west London, recently killed 20 others when he blew himself up in a Somali town.”

Kilde: Daily Star, d. 26. februar 2009 “4.000 Muslim Brits join Taliban

“I Pakistan anslås det, at godt 70 procent af alle ægteskaber er indgifte, i Tyrkiet ligger det på mellem 25 og 30 procent. Til sammenligning er kun 40 procent af de pakistanske ægtepar i Danmark beslægtede. For tyrkiske par er tallet nede på 15 procent.”

“- Vi ved fra lignende undersøgelser i udlandet, at der er en højere forekomst af misdannelser, handicap og dødfødsler blandt indgifte. Og en undersøgelse af mentalt retarderede børn i Københavns Amt viser ligeledes, at der er en overvægt af indvandrerbørn i denne gruppe, så det er helt klart, at der er en sammenhæng, siger Karen Brøndum-Nielsen.

Hun understreger dog samtidig, at der er tale om små tal, og at 95 procent af alle fætter-kusine-ægteskaber resulterer i sunde og raske børn.”

70 % er meget. Det er 25-30, 40 og 15 % også. Gad vide, hvor mange mænd og kvinder, der frivilligt ønsker at gifte sig med deres fætter eller kusine? Der må bestemt ligge en del tvangsægteskaber bag de meget høje tal.

Kilde: JP, d. 27. februar 2009 “Flere dødfødsler blandt indvandrer

65 % af alle voldtægter i Norges hovedstad begås af indvandrere med en ikke-vestlig baggrund. I 80 % af tilfældene  går det ud over kvinder med en norsk baggrund. Undersøgelsen er lavet i 2001, og viser, at antallet af voldtægter eksploderede med 40 % fra 1999 til 111 anmeldte voldtægter i 2000. I 2006 var tallet steget til 300 årligt. Risikoen for, at en ikke-vestlig mand begår voldtægt er 600 % højere end for norske mænd.

“The study is the first where the crime statistics have been analyzed according to ethnic origin. Of the 111 charged with rape in Oslo last year, 72 were of non-western ethnic origin, 25 are classified as Norwegian or western and 14 are listed as unknown.

Rape charges in the capital are spiraling upwards, 40 percent higher from 1999 to 2000 and up 13 percent so far this year.”

“While 65 percent of those charged with rape are classed as coming from a non-western background, this segment makes up only 14.3 percent of Oslo’s population. Norwegian women were the victims in 80 percent of the cases, with 20 percent being women of foreign background.”

Ifølge den islam-lærde Abul Kasem kan det skyldes, at man i islam ikke ser voldtægt af ikke-muslimske kvinder som noget negativt: Islam gives an open license to Muslim men to have sexual intercourse with women as long as these women are not Muslims and/or when these Muslim men are living in an infidel country.”

Kilder:

Aftenposten, d. 5. september 2001 “Oslo rape statistics shock

Aftenposten, d. 12. december 2006 “Rape reports soar in Oslo

Brussels Journal, d. 3. februar 2007 “Oslo muslims six times more likely to rape

Islam Review, “Sex and sexuality in Islam

Ifølge Berlingske Tidende / Muslimernes Fællesråd bor der 60.000 muslimer i København:

“Muslimers Fællesråd er en paraplyorganisation for flere muslimske organisationer og repræsenterer næsten 15.000 af Københavns i alt 60.000 muslimer.”

Kilde: Berlingske Tidende, d. 17. februar 2009 “Karen har ret

Over halvdelen indvandrere og efterkommere med muslimske baggrund i Danmark ønsker, at det skal være strafbart at kritisere religion. Stadigt flere herboende muslimer ønsker desuden sharia-loven indført i Danmark.

Her er resultaterne:

1: “Lovgivningen bør forbyde bøger og film, der angriber religion:

Etniske danskere: 14,8 % er enige.

Indvandrere: 50,2 %

Efterkommere (indvandrere som er født og opvokset i Danmark): 50,4 %”

2: “Den danske lovgivning bør i højere grad afspejle sharialovgivningen

Etniske danskere: 2,4 %

Indvandrere: 10,3 %

Efterkommere: 11,9 %”

“Det overrasker mig, at så mange ikke bakker op om frihedsrettighederne herhjemme. Hvis dette synspunkt vinder frem, risikerer vi, at den frie debat forstummer, og det bliver legitimt at angribe dem, der angriber religionen,« siger Cepos’ forskningschef Geert Laier.”

Kilde: JP, d. 11. februar 2009 “Muslimer vil forbyde religionsangreb

Ikke-vestlige indvandrere, langt oftest fra muslimske lande, kommer stadigvæk til Danmark i stor stil. Alene de sidste tre måneder i 2008 flyttede 3401 ikke-vestlige statsborgere til Danmark. Dette svarer til 13.604 ikke-vestlige indvandrere på et enkelt år. Ifølge Nationalbanken koster hver enkelt ikke-vestlige indvandrer 2 mio. kr. for den danske stat alene grundet dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover kommer selvfølgelig udgifter til tolke, retssystem, institutioner osv.

“I fjerde kvartal sidste å indvandrede 14.455 personer, mens 9151 udvandrede. Af dem, som indvandrede, var 3992 danske statsborgere, 7062 statsborgere i et andet vestligt land og 3401 statsborgere i et ikkevestligt land.”

“I 2008 indvandrede 72.749 personer. Og det er en stigning på 8093 personer eller 12,5 procent på et enkelt år.”

Kilde: Jyllands-Posten, d. 9. februar 2009 “Rekordstor indvandring

Fødselsraten blandt muslimske indvandrere er 3 gange højere end europæerne. Antallet af muslimer vil formentligt runde 65 mio. inden 2040:

“The birthrate a