Grundet højt fødselstal og mange familiesammenføringer er antallet af tyrkere i Danmark 10-doblet på 35 år:

“Da der blev lukket for arbejdskraftindvandring til Danmark i 1973, var der 6.173 tyrkere i Danmark. Pr. 1. januar sidste år var der 57.129 inklusive efterkommere. Mindst, fordi børn af danske statsborgere af tyrkisk oprindelse tælles som danskere. Det er en ti-dobling. I Tyrkiet skete der derimod »kun« en fordobling til 72 millioner over de samme 35 år.”

Weekendavisen, d.  23. januar 2009 “Gamle og nye europærere: Svøm eller synk”