Andelen af indvandrere blandt sigtede unge i Københavns dommervagt steg fra 56 % i 2007 til 67 % i 2008. Dette svarer til, at andelen af indvandrere blandt unge sigtede steg med 20 % på et enkelt år. Heftigt.

Kriminaliteten blandt unge nydanskere i København er ‘meget foruroligende’, advarer politidirektør Hanne Bech Hansen.”

Politiken, d. 31. august 2008 “Unge nydanskere fylder op i Dommervagten