67 % af ungdomskriminalitetenbegås af indvandrere. En meget stor af disse unge ender på en sikret institution. Prisen for en plads på en sikret institution er i snit 6000 kr. i døgnet. Unge på Københavns Kommunes sikrede institution, Sønderbro, tilbringer i snit 56 døgn på institutionen. Dette giver en gennemsnitlig udgift pr. ung på: 336.000 kr.

Er disse udgifter regnet med i de officielle beløb, man sætter på udgifterne ved indvandring?

Link: Socialportalen “Pladser på lands- og landsdækkende institutioner” (s. 12).