Islam er verdens hurtigst voksende religion. Dette skyldes primært, at muslimer ganske enkelt får flere børn end andre folkeslag. Der findes i dag omkring 1.4 milliarder muslimer i verden, hvilket svarer til ca. 25 procent af verdens samlede befolkning. Der findes i dag 57 muslimske lande i verden.De ligger primært i det nordlige Afrika, Mellemøsten og i Asien. Det største muslimske land i verden er Indonesien med 237 millioner indbyggere.

Ifølge det tyske Central Institute’s Islam Archives bor der i dag mere end 53 millioner muslimer i Europa. 16 millioner af disse muslimer bor i EU-landene.

Selvom kun 3 procent af Tyrkiets landmasse ligger på det europæiske kontinent, så er landet ifølge en del af vores EU-politikere europæisk, men de 72 millioner muslimske tyrkere er altså ikke talt med i denne statistik.

Hvis EU-politikerne får deres vilje og dermed indlemmer Tyrkiet i EU, vil antallet af muslimer i EU blive næsten femdoblet. Hvis problemerne med muslimerne dermed også femdobles, vil Europas kultur, som bringer frihed, uddannelse og velfærd til millioner af mænd og kvinder – uden overdrivelse – være historie.