Andelen af pakistanere bosiddende i Norge, som gifter sig med en nær slægtning, er 40 %. Dette er ifølge forskningen årsagen til en stor stigning af børn født med handicaps. Tendensen er den samme i Danmark. Forskerne i projeket anslår, at 40 % af børn i Danmark og Sverige, som har brug for særlig hjælp i skolen grundet mentale eller fysiske handicaps (herunder adfærdsvanskeligheder), har udenlandsk baggrund.

Journalisten Line Vaaben Juhl vid Berlingske Tidende i Köpenhamn konstaterar i en artikel att det i Danmark har skett en explosiv tillväxt av invandrarbarn med svåra funktionshinder. Hon har ringt runt till landets specialskolor och fått till svar att 40 procent av barnen vid dessa skolor har invandrarbakgrund. Antalet invandrare i relation till den danska befolkningen är bara 7-8 procent.

“I Köpenhamn har antalet specialskolebarn ökat med 4 procent medan antalet invandrarbarn i samma skolor sedan 1992 ökat med 21 procent.

Det finns skolor för utvecklingsstörda i Danmark där utvecklingsstörda invandrarbarn ökat med över 50 procent under senare år. Barn med svåra eller flera handikapp ökar dessutom mest.”

Tidningen, d. 24. juni 1999 “När giftemål blir handikapp