Blandt de hellige muslimske skrifter findes Koranen og Hadith’erne. Muhammeds livshistorie er beskrevet i Hadith’erne. Muhammeds livshistorie er essentiel for muslimer, fordi “gode muslimer” skal gøre deres bedste for at efterleve hans eksempel og hans ord.

Her er en række uddrag fra den mest kendte Hadith, Bukhari:

“Jeg er blevet sejrrig gennem terror.” (Bukhari, volume 4, bog 52, nummer 220).

“Jeg kæmpede i syv krige i Ghazwat sammen med profeten og jeg kæmpede i ni krige sammen med hære udsendt af profeten.” (Bukhari, volume 5, bog 59, nummer 569). Ifølge den kristne historiker Craig Winn startede Muhammed ifølge hadith’erne 73 krige i alt. Link: Prophet of Doom

“Allahs apostel blev spurgt, “Hvad er den bedste handling?” Han svarede, “At tro på Allah og Hans apostel.” Spørgeren spurgte så, “Hvad er den næst-bedste handling?” Han svarede, “At deltage i Jihad i Allah’s sag.” (Bukhari, volume 1, bog 2, nummer 25).

“Allahs apostel sagde, “Jeg er blevet beordret til at kæmpe med folket indtil de siger, ‘Ingen må tilbedes undtaget Allah’.” (Bukhari, volume 4, bog 52, nummer 196).

“Bare giv ordre til at dræbe alle jøder i landet.” (Bukhari, volume 1, bog 1, nummer 6).

“Profeten sagde, ‘Er det ikke korrekt, at en kvindeligt vidne kun tæller halvt så meget som en mand?’ Kvinderne sagde, “jo.” Han sagde, “Dette skyldes det kvindelige sinds mangler.” (Bukhari, volume 3, bog 48, nummer 826).

“En mand kom til Allahs apostel og sagde, ‘Fortæl mig hvilken handling der er lige så god som jihad.’ Han svarede, ‘Det findes ikke.’ Så tilføjede Han, ‘Kan du, mens de muslimske krigere er på krigsmarken, gå i moskeen og bede og faste uden stop?’ Manden svarede, ‘Det kan ingen klare’. Han tilføjede, “Mujahedinerne (muslimske krigere) får belønning for selv de fodtrin hans hest gør mens den spiser’.”
(Bukhari, volume 4, bog 52, nummer 44).