På baggrund af en undersøgelse af forskellige flygtninges evne til at integrere sig i Danmark, vedtog regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i 2005 en ændring i udlændingeloven, som betyder, at Danmark skal prioritere at modtage flygtninge fra lande, hvis befolkninger erfaringsmæssigt har nemt ved at integrere sig.

Det har vist sig, at de flygtninge, som har sværest ved at integrere sig, kommer fra muslimske lande. Flygtninge fra så eksotiske steder som Burma og Congo finder nemmere en plads i Danmark, end mennesker fra de muslimske middelhavslande, som geografisk ligger meget tættere på Danmark og den europæiske kultur. Effekten af denne lov om integrationspotentiale er markant. I 2001 og 2002, før loven blev indført, modtog Danmark 84 procent af sine kvoteflygtninge fra muslimske lande. Efter lovens indførelse i 2005 har kun 11 procent af de 1004 kvoteflygtninge været fra muslimske lande.

Kilde og link: Politiken, d. 4. marts 2008 ”Danmark fravælger muslimske flygtninge”.