Den mislykkede integration indvandrere i Københavns Kommune viser sig klart og tydeligt i politiets statistikker. Indvandrerkriminalitete: er stigende, ikke faldende. På et enkelt år, fra 2007 til 2008, er indvandrerkriminaliteten steget med 19 %:

Jyllands-Posten d. 30. august 2008:

“Det går den forkerte vej i bestræbelserne på at standse grov kriminalitet blandt unge indvandrere i hovedstaden, advarer Københavns politidirektør, Hanne Bech Hansen, på baggrund af nye tal fra Københavns dommervagt.

Ud af i alt 85 unge under 18 år, som i første halvår af 2008 blev fremstillet i Dommervagten i København for forbrydelser, der kan give fra halvandet års fængsel og opefter, havde de 67 pct. en udenlandsk baggrund mod 56 pct. i 2007.

Politidirektør Hanne Bech Hansen betegner kriminaliteten blandt unge indvandrere som »det største og altoverskyggende problem i den danske hovedstad«”

Kilde og link: Jyllands-Posten, 30. august 2008 “Alarm over indvandrer-kriminalitet