Archive for January, 2009

Grundet højt fødselstal og mange familiesammenføringer er antallet af tyrkere i Danmark 10-doblet på 35 år:

“Da der blev lukket for arbejdskraftindvandring til Danmark i 1973, var der 6.173 tyrkere i Danmark. Pr. 1. januar sidste år var der 57.129 inklusive efterkommere. Mindst, fordi børn af danske statsborgere af tyrkisk oprindelse tælles som danskere. Det er en ti-dobling. I Tyrkiet skete der derimod »kun« en fordobling til 72 millioner over de samme 35 år.”

Weekendavisen, d.  23. januar 2009 “Gamle og nye europærere: Svøm eller synk”

90.021 personer fik opholdstilladelse i Sverige i 2008. 33.687 af disse kommer uden for EU - en stigning på 14 %.

Realtid.se, d. 27. januar 2009 “Fler får stanna i Sverige

Andelen af indvandrere blandt sigtede unge i Københavns dommervagt steg fra 56 % i 2007 til 67 % i 2008. Dette svarer til, at andelen af indvandrere blandt unge sigtede steg med 20 % på et enkelt år. Heftigt.

Kriminaliteten blandt unge nydanskere i København er ‘meget foruroligende’, advarer politidirektør Hanne Bech Hansen.”

Politiken, d. 31. august 2008 “Unge nydanskere fylder op i Dommervagten

Efter at have ligget i dvale i 65 år, er jødehad på europæisk grund bluset voldsomt op. Palæstinensere og deres muslimske sympasitører hærger gaderne under religiøse kamp-skrig som “Allah Uakhbar!” (Allah er stor) og “Itbakh al-jahud” (dræb jøderne).

75 år efter at Adolf Hitler blev Führer i Tyskland og lovede at udryde alle verdens jøder, fyldes europæiske storbyer igen af menneskemængder, der har samme plan på deres politiske dagsorden. Det er uhyggeligt! To ting er særligt bemærkelsesværdige i denne sag: For det første er det underligt, at resten af os ikke rent bogstaveligt stiller os op og buer af dem. For det andet er svært at forstå, at fagforeninger og politikere støtter projektet. Vores venstrefløj, som i årtier har kæmpet mod religiøs fanatisme, mod nazisme, mod undertrykkelse af minoriteter, mod kønsdiskrimination og mod vold, vælger at støtte tilhængere af religiøse terrorgrupper som Hamas.

Her er en video, hvor hollandske politikere fra Socialistpartiet opfordrer til intifada (muslimsk revolution) under slagordene “Hamas, Hamas, jøder skal ha’ gas!“:

Hamas er ifølge en lang række lande, herunder EU, en terrororganisation. De arbejder målbevidst på at gøre hele verden muslimsk, med vold om nødvendigt (og det bliver det jo nok). Se nedenstående video, hvor de præsenterer sig selv, og spørg dig selv: Hvem har lyst til at støtte dem - og hvad siger det så om dem?

Top-3 over mest populære drengenavne i Malmø er:

  1. Elias
  2. Muhammed (inkl. forskellige stavemåder)
  3. Josef (inkl. forskellige arabiske stavemåder så som Yosef, Yousef, Yusuf, Youssef, Joseph, Jossef, Yousseph, Youssuf)

Kilde og link: Sydsvenskan, d. 3. marts 2008 “2007 års pojknamn i Malmö

Mest populære pigenavn i Malmö er:

  1. Zara (arabisk stavemåde)

Kilde og link: Sydsvenskan, d. 3. marts 2008 “Så heter Malmös bebisar

Mest populære drengenavn i Oslo er:

  1. Muhammed (inkl. forskellige stavemåder)

Kilde og link: Statistisk sentralbyrå “Navnestatistikk, 2007


Thousands of Deadly Islamic Terror Attacks Since 9/11

Islam er verdens hurtigst voksende religion. Dette skyldes primært, at muslimer ganske enkelt får flere børn end andre folkeslag. Der findes i dag omkring 1.4 milliarder muslimer i verden, hvilket svarer til ca. 25 procent af verdens samlede befolkning. Der findes i dag 57 muslimske lande i verden.De ligger primært i det nordlige Afrika, Mellemøsten og i Asien. Det største muslimske land i verden er Indonesien med 237 millioner indbyggere.

Ifølge det tyske Central Institute’s Islam Archives bor der i dag mere end 53 millioner muslimer i Europa. 16 millioner af disse muslimer bor i EU-landene.

Selvom kun 3 procent af Tyrkiets landmasse ligger på det europæiske kontinent, så er landet ifølge en del af vores EU-politikere europæisk, men de 72 millioner muslimske tyrkere er altså ikke talt med i denne statistik.

Hvis EU-politikerne får deres vilje og dermed indlemmer Tyrkiet i EU, vil antallet af muslimer i EU blive næsten femdoblet. Hvis problemerne med muslimerne dermed også femdobles, vil Europas kultur, som bringer frihed, uddannelse og velfærd til millioner af mænd og kvinder – uden overdrivelse – være historie.

67 % af ungdomskriminalitetenbegås af indvandrere. En meget stor af disse unge ender på en sikret institution. Prisen for en plads på en sikret institution er i snit 6000 kr. i døgnet. Unge på Københavns Kommunes sikrede institution, Sønderbro, tilbringer i snit 56 døgn på institutionen. Dette giver en gennemsnitlig udgift pr. ung på: 336.000 kr.

Er disse udgifter regnet med i de officielle beløb, man sætter på udgifterne ved indvandring?

Link: Socialportalen “Pladser på lands- og landsdækkende institutioner” (s. 12).

København: Ikke-vestlige indvandrerkvinder og efterkommere føder langt flere børn end kvinder med dansk baggrund.

  • Ikke-vestlige indvandrerkvinder føder i snit 2,5 børn.
  • Ikke-vestlige efterkommere (kvinder født i Danmark, men hvis forældre kommer fra en ikke-vestlig kultur) føder i snit 1,96 børn.
  • Danske kvinder i København føder i snit 1,3 børn.
  • Ikke-vestlige efterkommere har haft en stigning af børnefødsler på 10 % de sidste fem år.
  • Tidligere tal fra Københavns Kommune var misvisende. For at tegne et mere rosenrødt af ikke-vestlige indvandreres befolkningsvækst, havde kommunens statistiske kontor blandet ikke-vestlige indvandrere med indvandrere fra Tyskland, Sverige og Norge.

Kilde: Søndagsavisen “Fødselstal var misvisende”.

Link: Uriasposten

Dokumentarprogram fra Al Jazeera, som har besøgt Københavns naboby i Sverige, Malmø. Den meget frie indvandrerlov i Sverige betyder ifølge Al Jazeera, at byen bliver den første europæiske by med muslimsk flertal. Malmø er Sveriges 3. største by, og har over 50.000 muslimske indvandrere fra især Irak og Afrika.

« Previous posts Back to top